Priprema za prijemni

Sa nama je jezik lak, a čas prekratak

 • Gradivo se prelazi po zvaničnim materijalima za pripremu ispita objavljenim od strane Ministarstva prosvete i ostalih obrazovnih institucija.
 • Posebnu pažnju posvećujemo gradivu koje se slabije prelazi na redovnoj nastavi i gradivu koje učenici teže savladavaju.
 • Pokazujemo prečice i tzv. cake koje mogu pomoći učenicima u bilo kakvoj dilemi prilikom izrade testova.
 • Detaljan i posvećen pristup svakom pojedinačnom učeniku.
 • Zagarantovan uspeh i visok broj poena na testiranju.

Srednja škola

 • Priprema za polaganje testova iz srpskog i matematike.
 • Individualna i grupna nastava.
 • Prelazak zadataka za sve nivoe: osnovni, srednji i visok nivo. 
 • Prilagođavanje trenutnom znanju učenika.
 • Dodatni materijali i redovni domaći zadaci.
 • Redovno testiranje đaka i otklanjanje eventualno prisutne treme
 • Motivacija učenika. 

Filološka gimnazija

 • Priprema za polaganje testova iz srpskog i engleskog jezika.
 • Individualna i grupna nastava.
 • Detaljno prelaženje gradiva uz obraćanje pažnje na gramatičke izuzetke, retke podatke i gradivo koje se često u školama prebrzo radi, a neophodno je za dobar uspeh na testiranju. 
 • Redovno probno testiranje đaka i otklanjanje eventualno prisutne treme.
 • Motivacija učenika. 

Filološki fakultet

 • Priprema za polaganje testova iz različitih jezika: srpski, engleski, nemački.
 • Individualna i grupna nastava.
 • Redovno probno testiranje.
 • Dodatne konsultacije.
 • Dodatni materijali. 

Kontaktirajte nas

Ukoliko želite upišite dodatne informacije, uzrast, nivo znanja itd...